Bara vänliga ord än så länge

3 februari 2007

Det har ringt en del vänner och bekanta till oss allihop och kommit med mest uppskattande kommentarer. Inget annat att vänta.

En del kolleger har också hört av sig – någon för att tipsa, någon annan för att berömma. ”Vi har varit oroliga för att ni inte ska våga vara kritiska – och så kommer ni med det reportaget om Sveriges Radio i första programmet”, sade en person som jobbar i företaget.

Flera har anmärkt att programmet kanske var lite stressat – för få andningspauser, inget lugnare inslag med t ex en diskussion. Mer sånt får det bli framöver.

Lasse Truedson

Lars Truedson

Kommentera