Om Tredje statsmakten

Tredje statsmakten Media AB är ett produktionsbolag med inriktning på samhällsjournalistik. Bakom bolaget står grundarna Martin Wicklin, Petter Ljunggren och Lars Truedson (VD). (Mer om oss nedan.)
Idag gör vi framförallt programmet Medierna i P1 och Söndagsintervjun, på uppdrag av Sveriges radio.

Martin Wicklin är radioproducent och har bland annat varit med och startat kulturprogrammet Stjärnstopp på UR, jobbat som reporter för Kaliber i P1, Vetenskapsradion, Kalla Fakta och TV 8. Arbetar sedan februari 2007 med programmet Medierna i P1, numera som programledare, och leder Söndagsintervjun i P1.

Petter Ljunggren har varit redaktör på Grävande journalisters tidning Scoop, producent på radions Studio ett och redaktör i två säsonger på SVT:s samhällsprogram Faktum. Har arbetat med samhällsjournalistik i tidningar, radio och TV. Var från februari 2007 till hösten 2010 programledare för Medierna. Är numera anlitad av SvT som reporter i Uppdrag Granskning.

Lars Truedson har de senaste 20 åren arbetat som reporter med fokus på internationella människorättsfrågor och nya medier. Innan han började jobba med Medierna och Tredje Statsmakten gjorde han flera uppdrag för P1:s grävande program Kaliber i P1.

Tredje Statsmakten Media AB
Maria Trappgränd 7C, ö g
118 20 Stockholm
Telefon: 08-545 122 00
E-post: info (a) tredjestatsmakten.se

Om bolagets, hrm, blygsamma namn:

Så här skriver svenska Wikipedia om begreppet Tredje Statsmakten:

”Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringenoch den andra riksdagen.[1] [2] Ibland antas riksdagen vara den första.[3] Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra.

Likartade uttryck förekommer även på andra håll – i den engelskspråkiga världen finns fourth estate ‘fjärde ståndet’ och på den europeiska kontinenten quatrième pouvoirvierte Gewalt och quarto potere ‘fjärde makten’.

Det första kända belägget är från 1838, då Henrik Bernhard Palmær skrev i Östgöta Correspondenten, att Erik Gustav Geijerbenämnt den periodiska pressen som den tredje statsmakten.”