Det långdragna ärende om avgift för elektroniska handlingar som vi drivit i domstol har nu nått ytterligare en nivå. Efter beslut i Högsta förvaltningsdomstolen i måndags står det klart att frågor om vilka avgifter domstolar får ta ut för elektroniska handlingar ska prövas av Domstolsverket – som också utfärdat rekommendationerna till domstolarna om hur dessa avgifter ska sättas.

Vi har tidigare berättat om det här ärendet, som inleddes redan sommaren 2011 när Mediernas redaktion begärde ut förundersökningen mot en våldtäktsanklagad polischef från Södertörns tingsrätt. Den var mycket omfattande men tingsrätten levererade den som en enkel datorfil. Ändå begärde man – i enlighet med Domstolsverkets rekommendation – betalt för varje sida i filen, som om vi hade fått flera tusen sidor kopierade på papper. Fakturan var på 4 800 kronor.

Tredje Statsmakten Media AB överklagade beslutet och har sedan dess varit indraget i en tvist om vilken instans som ska överpröva beslutet av Södertörns tingsrätt om avgiften. Två gånger har den frågan gått upp till sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen, som i måndags alltså tog slutlig ställning genom att fastställa kammarrättens beslut från förra året. Tidvis under processen har det sett ut som att ärendet inte alls skulle gå att överklaga, men nu är den risken av allt att döma undanröjd.

Kammarrättens beslut innebar att beslutet om avgiften skulle överklagas till Domstolsverket. Vi hade yrkat på att det istället skulle vara allmän förvaltningsdomstol som skulle pröva ärendet, för att inte den märkliga situationen skulle uppstå att Domstolsverket prövar beslut fattade enligt dess egna rekommendationer. Men Kammarrätten ansåg att lagen pekar ut att det är Domstolsverket som ska ta i frågan och högsta instansen delar alltså den uppfattningen.

Vi kommer med all sannolikhet att begära att Domstolsverket prövar beslutet om att låta Södertörns tingsrätt tjäna stora pengar på de elektroniska kopiorna av förundersökningen ifråga.

Lars Truedson
Besluten finns att läsa hos Medierna.

10 Comments

Hylandreply
maj 4, 2013 3:31 f m

År 2011 kom väl förundersökningarna fortfarande in på papper till domstolarna, så tingsrätten har varit tvungna att scanna hela förundersökningen? Samma pris för att scanna en sidan som att kopiera den kan man väl diskutera, men papper är på det stora hela inte speciellt dyrt, det är helt enkelt tiden som kostar. Att att man väljer en schablon som säger att man tar betalt per sida (över 10 sidor) är möjligen ett pedagogiskt problem, men inte ett brott mot Avgiftsförordningen. Om så är fallet borde det ändå vara förvaltningsdomstol som avslår Tredje Statsmaktens överklagan, inte Domstolsverket. Men det ska bli spännande att följa fortsättningen.

Lasse Litzénreply
maj 4, 2013 10:13 e m

Hade jag en hatt skulle jag lyfta den för Truedson som inte ger sig i denna viktiga strid för våra möjligheter att på ett rimligt sätt ta del av allmänna handlingar. Heders!

Göteborgreply
augusti 14, 2013 7:31 e m

Får vi någon uppföljning om hur det gått?

Lars Truedsonreply
augusti 19, 2013 1:24 e m

Det kommer en uppföljning när det hänt något mer av värde. Just nu kan jag bara säga att Domstolsverket meddelat att man kommer att gå till beslut rätt snart.

Göteborgreply
februari 12, 2014 9:18 e m

Ämnar tredje statsmakten överklga det nu fattade beslutet?

Lars Truedsonreply
februari 12, 2014 10:37 e m

Vi kommer säkert överklaga Domstolsverkets beslut avslå vårt överklagande. Men inte gått igenom detaljerna.

Per Hagströmreply
augusti 24, 2014 8:24 e m

Hej, vad är det senaste som hänt i detta ärende?

Mvh
Per Hagström

Lars Truedsonreply
augusti 24, 2014 9:11 e m

För någon vecka sedan sände jag in begäran om prövning i kammarrätten. Vi förlorade i förvaltningsrätten liksom hos Domstolsverket. Kämpar på!

Per Hagströmreply
september 3, 2014 11:12 e m

Jag förstår. Vilken förvaltningsrätt respektive kammarrätt är det? Jag skulle vilja begära ut förvaltningsrättsdomen och bevaka ärendet hos kammarrätten. Du får gärna mejla svaret till per@allmanhandling.se

Lars Truedsonreply
september 4, 2014 12:51 e m

Per, du har mejl med en MASSA handlingar. Håll till godo och säg till om något som intresserar dig fattas i kedjan.. Det är som du kommer att se förvaltningsrätten o kammarrätten i Stockholm.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.